Pozvánka     

 na zasedání zastupitelstva obce Trboušany, které se koná ve čtvrtek dne 20. prosince 2018 se v 18.00 hod. koná v přízemí budovy OÚ 

 

Program:

- aktualizace rozpočtového výhledu r. 2019 obce Trboušany

- návrh rozpočtu r. 2019 obce Trboušany

- návrh rozpočtového výhledu r. 2021

- návrh rozpočtu r. 2019 MŠ Trboušany

- návrh rozpočtového výhledu r. 2021 MŠ Trboušany

- návrh rozpočtu r. 2019 DSO Vodovod

- návrh rozpočtového výhledu r. 2020 – 2021 DSO Vodovod

- DoPP se zastupitelem obce

- OZV o místních poplatcích r. 2019

- darovací smlouva – rozšíření silnice III. třídy

- nákup pozemku

- vyřazení majetku obce Trboušany

- vyřazení majetku MŠ Trboušany¨

- inventarizační komise – složení

- AVE – Specifikační list s účinností od 1. 1. 2019

- finanční dar

- zpráva z předauditu obce Trboušany

- rozpočtové opatření č. 7/2018

- rozpočtové opatření č. 8/2018

 

Návrhy rozpočtů a výhledů obce a MŠ Trboušany najdete na stránkách obce, návrhy rozpočtů a výhledů svazku na stránkách DSO Vodovod

 

                                                         Jaromír Kubant

                                                          starosta obce

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2020 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.