Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2018 č. 2/18

 

Rozpočtové opatření r. 2018 (v Kč)
                   
č. 2/18
                   
                   
Výdaje:                  
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5169 3639     GP na dělení pozemků 0 8 000 8 000
231 0100 6130 3639     Nákup pozemků 0 16 000 16 000
231 0100 6121 2219     Výstavba chodníků 2 776 600 -24 000 2 752 600
            Celkem 2 776 600 0 2 776 600
                   
                   
                   
V Trboušanech dne 26. 2. 2018                  
Zpracovala: Svobodová                  

 

Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji

dne 26. 2. 2018 rozpočtové opatření č. 2/2018, které bude předloženo zastupitelstvu obce na nejbližším

zasedání.

 

 

 

Vítězslav Korber

  starosta obce

 

 

 

Projednáno na zasedání zastupitelstva dne:

 

Zveřejněno dne:

 

 

 

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.