Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2018 č. 3/18

 

Rozpočtové opatření r. 2018 (v Kč)
                   
č. 3/18
                   
Výdaje:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5137 3639     Fotopast 0 9 000 9 000
231 0100 5139 6171     Materiál OÚ 20 000 10 000 30 000
231 0100 5162 3639     SIM - fotopast 0 1 000 1 000
231 0100 5193 2293     Dopravní obslužnost 18 800 -18 800 0
231 0100 5193 2292     Dopravní obslužnost 0 18 800 18 800
231 0100 5223 3330     Fin. dar Sboru Jednoty bratrské 0 5 000 5 000
231 0100 5492 3399     Fin. dar fyzické osobě 0 2 000 2 000
231 0100 6121 2219     Výstavba chodníků 2 752 600 -27 000 2 725 600
            Celkem 2 791 400 0 2 791 400

 

 

 

V Trboušanech dne 2. 5. 2018            
Zpracovala: Svobodová            
                     
                     
Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji  
dne 2. 5. 2018 rozpočtové opatření č. 3/2018, které bude předloženo zastupitelstvu obce na nejbližším  
zasedání.                  
                     
                     
                     
              Vítězslav Korber    
                starosta obce    
                     
                     
                     
Projednáno na zasedání zastupitelstva dne:        
                     
Zveřejněno dne:                
                     

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.