Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2018 č. 5/18

                   
 
Rozpočtové opatření r. 2018 (v Kč)
                   
č. 5/18
                   
Příjmy:  
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 4111   98187   KÚ JMK,dot. volby zast. obcí 0 30 000 30 000
            Celkem 0 30 000 30 000
                   
     
Výdaje:  
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5021 6115 98187   Odměny - volby do zast. obcí 0 18 000 18 000
231 0100 5139 6115 98187   Materiál - volby do zast. obcí 0 7 000 7 000
231 0100 5153 6115 98187   Plyn - volby do zast. obcí 0 1 500 1 500
231 0100 5173 6115 98187   Cestovné - volby do zast. obcí 0 2 500 2 500
231 0100 5175 6115 98187   Stravné - volby do zast. obcí 0 1 000 1 000
            Celkem 0 30 000 30 000
       
   
 
V Trboušanech dne 21. 9. 2018  
Zpracovala: Svobodová  
 
Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji
dne 21. 9. 2018 rozpočtové opatření č. 5/2018, které bude předloženo zastupitelstvu obce na nejbližším
zasedání.  
   
   
   
  Vítězslav Korber  
  starosta obce  
 
Projednáno na zasedání zastupitelstva dne:  
   
Zveřejněno dne:  
                   

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.