Rozpočty obce

 

 

Rozpočtové opatření r. 2018 (v Kč)

                   

č. 7/18

                   
Příjmy:                  
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 1211       DPH 2 400 000 70 000 2 470 000
231 0100 4222       Inv. př. transf. od krajů 70 000 -70 000 0
            Celkem 2 470 000 0 2 470 000
                   
                   
Výdaje:                  
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5023 6112     Odměny členů zastupitelstev 350 000 90 000 440 000
231 0100 5154 6171     El. energie OÚ 35 000 10 000 45 000
231 0100 6121 2219     Chodníky 2 279 400 -100 000 2 179 400
231 0100 5171 6171 617   Oprava OÚ z dotace PRV JMK 250 000 -250 000 0
231 0100 5171 6171 617 1 Oprava OÚ z dotace PRV JMK 0 250 000 250 000
231 0100 5171 6171     Oprava OÚ z vlast. prostř. 400 000 -350 000 50 000
231 0100 5171 6171   1 Oprava OÚ z vlast. prostř. 0 350 000 350 000
            Celkem 3 314 400 0

3 314 400

 
 
 
 
V Trboušanech dne 2. 11. 2018
 
Zpracovala: Svobodová
 
 
Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 6/18 ze dne 29. 10. 2018, schvaluji
dne 2. 11. 2018 rozpočtové opatření č. 7/2018, které bude předloženo zastupitelstvu obce
 
Jaromír Kubant 
starosta obce 

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.