Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2017 č. 2/17

                                        Příjmy:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 1211       DPH 1 800 000 10 000 1 810 000 231 0100 1361       Správní poplatky 2 500 5 000 7 500             Celkem 1 802 500 15 000 1 817 500                     Výdaje:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 5169 6171     Nákup služeb OÚ 10 000 15 000 25 000             Celkem 10 000 15 000 25 000                                                             V Trboušanech dne 13. 3. 2017           Zpracovala: Svobodová                                 Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji dne 13. 3. 2017 rozpočtové opatření č. 2/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na nejbližším zasedání.                                                                     Vítězslav Korber                   starosta obce

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.