Rozpočtové opatření r. 2017 č. 3/17

Vytisknout
                                        Příjmy:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 2119 2117     Přísp. na přípojku el. energie 0 12 500 12 500 231 0100 2119 3633     Přísp. na přípojku plynu 0 20 000 20 000 231 0100 2310 3633     Prodej antoníčka poz. 454/23 0 12 600 12 600             Celkem 0 45 100 45 100                     Výdaje:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 5168 6171     Zpracování dat a služby IT 40 000 20 000 60 000 231 0100 5169 3722     Komunální a objemný odpad 150 000 25 100 175 100             Celkem 190 000 45 100 235 100                                         V Trboušanech dne 12. 4. 2017           Zpracovala: Svobodová                                                     Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji dne 12. 4. 2017 rozpočtové opatření č. 3/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na nejbližším zasedání.                                                                     Vítězslav Korber                   starosta obce