Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2017 č. 4/17

                    Příjmy:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 1381       Daň z hazardních her 0 60 000 60 000 231 0100 2119 1012     Zřízení VB 0 44 000 44 000             Celkem 0 104 000 104 000                     Výdaje:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 5139 2212     Materiál na opravu míst. kom. 0 52 000 52 000 231 0100 5139 3412     Materiál - multifunkční hřiště 0 2 800 2 800 231 0100 5139 3699     Materiál - Svatogothard. slav. 0 2 200 2 200 231 0100 5169 3633     Přeložka STL plynovodu 0 12 000 12 000 231 0100 5169 3745     Sečení trávy 0 20 000 20 000 231 0100 5171 2212     Oprava místní komunikace 0 15 000 15 000 231 0100 5171 6171     Opravy OÚ 100 000 -5 200 94 800 231 0100 5172 6171     Program OÚ 0 5 200 5 200 231 0100 5175 3399     Občerstvení - dětský den 0 3 000 3 000 231 0100 5222 3429     Dar Šparglíku 0 5 000 5 000 231 0100 6121 2212     Výstavba komunikace u RD 5 000 000 -1 500 000 3 500 000 231 0100 6121 2219     Výstavba chodníků 1 333 000 -8 000 1 325 000 231 0100 6121 2321     Dešťová kanal. pod silnicí u RD 0 1 500 000 1 500 000             Celkem 6 433 000 104 000 6 537 000                                         V Trboušanech dne 12. 5. 2017           Zpracovala: Svobodová                                                     Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji dne 12. 5. 2017 rozpočtové opatření č. 4/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na nejbližším zasedání.                                                                                         Vítězslav Korber                   starosta obce

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.