Rozpočtové opatření r. 2017 č. 5/17

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Rozpočtové opatření r. 2017 č. 5/17 (v Kč)
                   
                   
Příjmy:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 4121       Neinv. dot. Svg. slavnosti DK 0 6 800 6 800
231 0100 3111 3639     Prodej pozemků 0 8 000 8 000
              0 14 800 14 800
                   
                   
Výdaje:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5171 2212     Oprava místní komunikace 15 000 35 000 50 000
231 0100 6121 2212     Výstavba komunikace u RD 3 500 000 -20 200 3 471 800
            Celkem 3 515 000 14 800 3 521 800
                   
                   
                   
V Trboušanech dne 26. 6. 2017          
Zpracovala: Svobodová            
                   
                   
Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji
dne 26. 6. 2017 rozpočtové opatření č. 5/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na
nejbližším zasedání.              
                   
                   
                   
              Vítězslav Korber  
                starosta obce  
                   
Projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva dne:

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

©2018 obec Trboušany.

Search