Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2017 č. 5/17

                    Příjmy:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 4121       Neinv. dot. Svg. slavnosti DK 0 6 800 6 800 231 0100 3111 3639     Prodej pozemků 0 8 000 8 000               0 14 800 14 800                                         Výdaje:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 5171 2212     Oprava místní komunikace 15 000 35 000 50 000 231 0100 6121 2212     Výstavba komunikace u RD 3 500 000 -20 200 3 471 800             Celkem 3 515 000 14 800 3 521 800                                                             V Trboušanech dne 26. 6. 2017           Zpracovala: Svobodová                                                     Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji dne 26. 6. 2017 rozpočtové opatření č. 5/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na nejbližším zasedání.                                                                                         Vítězslav Korber                   starosta obce                       Projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva dne:

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.