Rozpočtové opatření r. 2017 č. 8/17

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Rozpočtové opatření r. 2017 č. 8/17 (v Kč)
                   
                   
Příjmy:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 4111   98071   KÚ JMK,dot.na volby do PS PČR 0 24 100 24 100
            Celkem 0 24 100 24 100
                   
                   
Výdaje:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5021 6114 98071   Odměny - volby do PS PČR 0 15 100 15 100
231 0100 5139 6114 98071   Materiál - volby do PS PČR 0 6 000 6 000
231 0100 5153 6114 98071   Plyn - topení - volby do PS PČR 0 500 500
231 0100 5173 6114 98071   Cestovné - volby do PS PČR 0 1 600 1 600
231 0100 5175 6114 98071   Stravné - volby do PS PČR 0 900 900
            Celkem 0 24 100 24 100
                   
                   
                   
V Trboušanech dne 9. 10. 2017        
Zpracovala: Svobodová          
                   
                   
Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji
dne 9. 10. 2017 rozpočtové opatření č. 8/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na
nejbližším zasedání.            
                   
                   
                   
              Vítězslav Korber  
                starosta obce

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

©2017 obec Trboušany.

Search