Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2017 č. 8/17

                    Příjmy:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 4111   98071   KÚ JMK,dot.na volby do PS PČR 0 24 100 24 100             Celkem 0 24 100 24 100                                         Výdaje:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 5021 6114 98071   Odměny - volby do PS PČR 0 15 100 15 100 231 0100 5139 6114 98071   Materiál - volby do PS PČR 0 6 000 6 000 231 0100 5153 6114 98071   Plyn - topení - volby do PS PČR 0 500 500 231 0100 5173 6114 98071   Cestovné - volby do PS PČR 0 1 600 1 600 231 0100 5175 6114 98071   Stravné - volby do PS PČR 0 900 900             Celkem 0 24 100 24 100                                                             V Trboušanech dne 9. 10. 2017         Zpracovala: Svobodová                                                   Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji dne 9. 10. 2017 rozpočtové opatření č. 8/2017, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu na nejbližším zasedání.                                                                                       Vítězslav Korber                   starosta obce

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.