Rozpočty obce

Rozpočtové opatření r. 2017 č. 7/17

                    Příjmy:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 1111       DPFO placená plátci 850 000 150 000 1 000 000 231 0100 2112 3326     Prodej zvonečků 0 18 000 18 000 231 0100 2119 1012     Věcné břemeno na pozemku 44 000 2 000 46 000             Celkem 894 000 170 000 1 064 000 Výdaje:                 SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp. 231 0100 5137 3412     Síť na tenis 0 3 600 3 600 231 0100 5171 2321     Oprava vodoteče 0 90 000 90 000 231 0100 6122 3341     Rozšíření veřejného rozhlasu 0 17 000 17 000 231 0100 6122 3326     Zvon vč. závěsu a el. zvonění 0 180 000 180 000 231 0100 5499 3326     Občerstvení - svěcení 0 20 000 20 000 231 0100 5169 3326     Hudba - svěcení 0 10 000 10 000 231 0100 5138 3326     Zvonečky 0 18 000 18 000 231 0100 5172 6171     Programové vybavení OÚ 5 200 1 600 6 800 231 0100 6121 2219     Chodníky, zpevněná plocha 625 000 -170 200 454 800             Celkem 630 200 170 000 800 200                                                             V Trboušanech dne 11. 9. 2017         Zpracovala: Svobodová                                                                       Bylo projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 4/17 dne 11. 9. 2017  usnesením č. 6/4.                                                                                                           Vítězslav Korber                    starosta obce  

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.