Rozpočtové opatření r. 2017 č. 7/17

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Rozpočtové opatření r. 2017 č. 7/17 (v Kč)
                   
                   
Příjmy:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 1111       DPFO placená plátci 850 000 150 000 1 000 000
231 0100 2112 3326     Prodej zvonečků 0 18 000 18 000
231 0100 2119 1012     Věcné břemeno na pozemku 44 000 2 000 46 000
            Celkem 894 000 170 000 1 064 000
Výdaje:                
SU AU Pol. § ÚZ Org. Text Schv.rozp. Úprava Upr.rozp.
231 0100 5137 3412     Síť na tenis 0 3 600 3 600
231 0100 5171 2321     Oprava vodoteče 0 90 000 90 000
231 0100 6122 3341     Rozšíření veřejného rozhlasu 0 17 000 17 000
231 0100 6122 3326     Zvon vč. závěsu a el. zvonění 0 180 000 180 000
231 0100 5499 3326     Občerstvení - svěcení 0 20 000 20 000
231 0100 5169 3326     Hudba - svěcení 0 10 000 10 000
231 0100 5138 3326     Zvonečky 0 18 000 18 000
231 0100 5172 6171     Programové vybavení OÚ 5 200 1 600 6 800
231 0100 6121 2219     Chodníky, zpevněná plocha 625 000 -170 200 454 800
            Celkem 630 200 170 000 800 200
                   
                   
                   
V Trboušanech dne 11. 9. 2017        
Zpracovala: Svobodová          
                   
                   
                   
Bylo projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 4/17 dne 11. 9. 2017 
usnesením č. 6/4.            
                   
                   
                   
                   
              Vítězslav Korber  
                 starosta obce  

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

©2018 obec Trboušany.

Search