Rozpočty obce

Schválený rozpočet obce Trboušany r. 2017

                          Příjmy               parag. polož. text v Kč   0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 850 000,00   0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 40 000,00   0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 100 000,00   0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 900 000,00   0000 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obec 180 000,00   0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00   0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 25 000,00   0000 1340 Poplatek za svoz komunál. odpadu 170 000,00   0000 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 1 000,00   0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 20 000,00   0000 1361 Správní poplatky (ověřování, potvrzení) 2 500,00   0000 1511 Daň z nemovitosti 550 000,00   0000 4112 Neinv. dotace ze SR v rámci SDV 70 400,00   3314   Příjmy - knihovna (registrační poplatek) 200,00   3613   Příjmy z pronájmu nebytových prostor (chřestovna, sál, hospoda…) 25 000,00   3632   Hřbitov - nájmy, služby - vodné, kontejner 900,00   3639   Komunální služby a územní rozvoj (prod. a nájem pozemků) 36 800,00   3725   Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 30 000,00   3743   Stavební odpad - cihelna 35 000,00   6171   Příjmy na OÚ (úhrada z nájmu, půjčení movitých věcí, akáty…) 137 000,00   6310   Úroky z BÚ 1 500,00   0000 Celkem daňové příjmy a dotace 4 975 300,00                       V Trboušanech dne 28. 12. 2016     Zpracovala: Věra Svobodová                                           Vítězslav Korber   Ing. Věra Chrástová   starosta obce      místostarostka                                           Schválený rozpočet obce Trboušany r. 2017                       Výdaje             parag. polož. text v Kč   2212   Silnice - služby, budování k novým RD 5 020 000,00   2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 1 343 000,00   2221   Výdaje na dopravní obslužnost - IDS 18 300,00   2321   Úroky z úvěru 100 000,00   2321   Kanalizace v obci 10 000,00   3111   MŠ Trboušany, neinv. příspěvek 230 000,00   3111   MŠ Trboušany, oprava topení 150 000,00   3314   Knihovna (knihy, materiál, el. en., …) 17 000,00   3319   Ostatní záležitosti kultury 8 000,00   3326   Zvonička 1 000,00   3341   Rozhlas - opravy 10 000,00   3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000,00   3412   Sportovní zařízení v majetku obce 508 000,00   3421   Využití volného času dětí a mládeže 42 000,00   3613   Nebytové hospodářství 10 000,00   3631   Veřejné osvětlení (opravy, el. en.) 70 000,00   3632   Hřbitov (voda, kontejner, zeď kolem hřbitova...) 501 500,00   3639   Komunální služby a územní rozvoj 170 000,00   3721   Nebezpečné odpady 15 000,00   3722   Komunální odpad vč. velkoobjemových kontejnerů 150 000,00   3723   Ostatní odpady (kontejnery na sklo + plast) 16 000,00   3743   Rekultivace půdy - cihelna 20 000,00   3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 7 000,00   4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí 35 000,00   5212   Ochrana obyvatelstva - nespecifikované rezervy 1 000,00   5512   Požární ochrana 4 100,00   6112   Zastupitelstva obcí 393 500,00   6171   Činnost místní správy(plyn, telefony, služby, opravy, el. energie…) 738 700,00   6310   Služby peněžních ústavů (poplatky) 10 000,00   6320   Pojištění majetku obce 20 000,00   6399   Platba daní a poplatků za obec 180 000,00   6402 5364 Vratka dotací - volby do zast. krajů a Senátu 4 500,00   0000 Celkem výdaje 9 808 600,00                                 V Trboušanech dne 28. 12. 2016     Zpracovala: Věra Svobodová                         Vítězslav Korber   Ing. Věra Chrástová   starosta obce      místostarostka                                 Schválený rozpočet obce Trboušany r. 2017                       Financování             parag. polož. text v Kč     8115 Financování - zůstatek z r. 2016 6 000 000,00     8124 Splátka úvěru 1 166 700,00                 V Trboušanech dne 28. 12. 2016     Zpracovala: Věra Svobodová                         Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 8/16 dne 28. 12. 2016,    usnesení č. 3/8.                                                         Vítězslav Korber   Ing. Věra Chrástová   starosta obce      místostarostka            

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.