Rozpočty obce

Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2018 - AKTUALIZACE

 

 
 
   
   
Rozpočtové příjmy v Kč
Daňové příjmy 5 884 000,00 Kč
Nedaňové příjmy 148 800,00 Kč
Kapitálové příjmy - Kč
Dotace 75 900,00 Kč
Příjmy celkem 6 108 700,00 Kč
   
   
   
Rozpočtové výdaje v Kč
Běžné výdaje - neinvestiční příspěvek do MŠ 230 000,00 Kč
Úroky z úvěru na kanalizaci 80 000,00 Kč
Ostatní běžné provozní výdaje v obci 3 436 600,00 Kč
Kapitálové výdaje 4 095 400,00 Kč
Výdaje celkem 7 842 000,00 Kč
   
   
   
Financování v Kč
Zůstatek z r. 2017 2 900 000,00 Kč
Splátka úvěru na kanalizaci 1 166 700,00 Kč
   
   
   
V r. 2014 uzavřela Obec Trboušany s ČS, a.s., Smlouvu o úvěru č. 10305/14/LCD na 7 mil. Kč.
 
Obec začala úvěr splácet 31. 1. 2016 měsíčními splátkami 97 223,-- Kč (t. j. ročně 1 166 676,-- Kč).
 
Poslední splátka úvěru bude 31. 12. 2021 ve výši 97 167,-- Kč.
 
   
Současný rozpis úroků z úvěru na kanalizaci činí na rok:
 
2018 - 75 302,95 Kč, 2019 - 54 011,09 Kč, 2020 - 32 831,08 Kč, 2021 - 11 427,43 Kč.
 
   
   
   
   
V Trboušanech dne 12. 12. 2017  
   
   
   
   
   
Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber
místostarosta starosta starosta

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.