Rozpočty obce

Návrh střednědobého rozpočtu obce Trboušany na r. 2020

 

Návrh
střednědobého výhledu obce Trboušany r. 2020
   
   
Rozpočtové příjmy v Kč
Daňové příjmy 5 000 000,00 Kč
Nedaňové příjmy 200 000,00 Kč
Kapitálové příjmy - Kč
Dotace 80 000,00 Kč
Příjmy celkem 5 280 000,00 Kč
   
   
   
Rozpočtové výdaje v Kč
Běžné výdaje - neinvestiční příspěvek do MŠ 250 000,00 Kč
Úroky z úvěru na kanalizaci 33 000,00 Kč
Ostatní běžné provozní výdaje v obci 1 657 900,00 Kč
Kapitálové výdaje 2 172 400,00 Kč
Výdaje celkem 4 113 300,00 Kč
   
   
   
Financování v Kč
Splátka úvěru na kanalizaci 1 166 700,00 Kč
   
   
   
V r. 2014 uzavřela Obec Trboušany s ČS, a.s., Smlouvu o úvěru č. 10305/14/LCD na 7 mil. Kč.
 
Obec začala úvěr splácet 31. 1. 2016 měsíčními splátkami 97 223,-- Kč (t. j. ročně 1 166 676,-- Kč).
 
Poslední splátka úvěru bude 31. 12. 2021 ve výši 97 167,-- Kč.
 
   
Současný rozpis úroků z úvěru na kanalizaci činí na rok:
 
2020 - 32 831,08 Kč, 2021 - 11 427,43 Kč.  
   
   
   
   
   
   
V Trboušanech dne 12. 12. 2017  
   
   
   
   
   
Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber
místostarosta starosta starosta

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.