Rozpočtová opatření

Prostřednictvím rozpočtových opatření se provádí změny rozpočtu v průběhu kalendářního roku. Evidují se podle časové posloupnosti dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočtovým opatřením je:

  • přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji bez dopadu na celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
  • použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
  • vázání rozpočtových výdajů, jestliže je ohroženo neplnění rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.

Rozpočtová opatření provádí starosta v rozsahu, ve kterém jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Poslední články

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search