Zápisy zastupitelstva

Zastupitelstvo obce 8/2018

Program zasedání:

 1.  Schválení programu 
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 
 3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO 
 4. Aktualizace rozpočtového výhledu obce Trboušany na rok 2019 
 5. Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2019 
 6. Návrh rozpočtového výhledu obce Trboušany na rok 2021 
 7. Návrh rozpočtu MŠ Trboušany na rok 2019 
 8. Návrh rozpočtového výhledu MŠ Trboušany na rok 2021 
 9. Návrh rozpočtu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na rok 2019 
 10. Návrh rozpočtového výhledu DSO Vodovod – svazek obcí P,T,N,K na r. 2020-2021 
 11. Uzavření DPP se zastupitelem obce 12. OZV o místních poplatcích na rok 2019 
 12. Darovací smlouva – rozšíření silnice III. Třídy 
 13. Nákup pozemků u hřbitova 
 14. Vyřazení majetku obce Trboušany 
 15. Vyřazení majetku MŠ Trboušany 
 16. Volba inventarizačních komisí 
 17. AVE – specifikační list s účinností od 1.1.2019 
 18. Poskytnutí finančního daru 
 19. Zpráva o výsledku předběžného přezkoumání hospodaření obce 
 20. Rozpočtové opatření č. 7/2018 
 21. Rozpočtové opatření č. 8/2018

Diskuse Doplnění programu:

 1.  Smlouva o zřízení věcného břemene
Název souboru: Zápis číslo 8-2018 (2).pdf
Velikost: 281.6 KB
Typ souboru: application/pdf
Klepnuto: 52 Klepnuto
Vytvořeno: 01-03-2019
Poslední změna: 01-03-2019

o tomto webu

Stránky teprve lepím pomalu dohromady, další možnosti se budou dle časových možností objevovat.

Poslední články

Zajímavé odkazy

©2019 obec Trboušany.

Search